Torsdag 7 december - Måndag 15 januari
00:00 - 00:00
Taverna Brillo

Daniel Jouseff, Flaggor över gränser

Installationen av konstnären Daniel Jouseff handlar om hans
identitet som third culture kid, det som ofta benämns som
andra generationens invandrare. Han hör hemma i mer än en
kultur och söker efter ett utryck för sin identitet. Konstverket i
form av en flagga och installationen är en del av Daniels pågående
arbete Flags. Att skapa sin egen flagga är för Daniel Jouseff
att skapa sitt eget hem. Daniel menar att flaggor vinner över
gränser. Inte sällan genom historien har flaggor använts för att
symbolisera något större än ett land och en kultur. I motsatts till
vad man kanske tror är många av Europas och världens flaggor
en symbol för förening, inte avskildhet. Flaggor över gränser är
Daniels bild av den universella flaggan som är till för vem som
helst, från var som helst.

En flagga med måtten 3×4,5 meter har installerats i taket,
samtidigt som ett konstverk placerats på golvet under flaggan.
Konst verket på golvet kommer att slutföras på plats den 7 dec
tillsammans med besökarna där de välkomnas att gå över konstverket.
För Daniel handlar det om att få så många som möjligt
att tillsammans korsa gränser , ju fler som passerar en gräns,
desto mindre betydelse får gränsen .

Daniel Jouseff: ”En person som korsar en gräns kan bli skjuten.
Men hundra som korsar densamma kan omkullvälta den”
För mer info kontakta louise@studiorei.se