Torsdag 6 april - Onsdag 26 april
17:00 - 21:00
Växthusbaren

Helena Lund Ek med Batur

Välkomna till vernissagen av Helena Lund Ek med Batur

Utställningen är ett samarbete mellan Helena Lund Ek (f. 1988, Sverige) och Batur (f. 1999, Afghanistan). 

Måleri betraktas i regel som en ensam process. Även om konsten som sådan ofta har en säregen förmåga att ena människor ger själva skapandeprocessen sällan rum för mer än en. Särskilt få är de målare som väljer att dela sin duk med någon annan. I utställningen Helena Lund Ek med Batur möter vi två konstnärer som har upplåtit sina konstnärliga förmågor till ett delat projekt och genom dialogiskt måleri, samtidigt präglat av lek och motstånd, uttrycker sig med en enad stämma.

Tillsammans har de skapat tre större oljemålningar i panoramaformat, totalt uppdelade på åtta dukar. De använder sig av starka färger och direkta motiv som ger upphov till ett kraftfullt uttryck. Målningarna tematiserar religiösa föreställningar om gudomlig hierarki med hjälp av besynnerliga utsnitt ur helvete och himmel. Samtidigt gestaltar de temata som makt, land, jord och plats.

Ifrågasättandet av maktanspråken bakom religionens samtidigt löftesrika och hotfulla bilder utgjorde ett av huvudskälen till att Batur tvingades fly sitt hemland och nu befinner sig i asylprocessen i Sverige. Därför kallar Helena Batur för ”The Rebel”. Batur vet inte riktigt vad ”The Rebel” betyder men säger att om han hade varit tyst hade han lika gärna kunna stannat kvar i Afghanistan. Om det är till helvetet alla musiker, poeter och konstnärer kommer så är det ändå dit han vill.

Astrid Andersson

——————————–

Helena Lund Ek examinerades från Kunstakademiet i Oslo 2014. Hon arbetar med måleri på varierande vis, huvudsakligen genom installation med skulpturala textila verk. I februari 2017 medverkade hon i Material Art Fair i Mexico City representerad av MEGA foundation (Stockholm). Hennes senaste separatutställningar inkluderar Destiny´s Atelier (Oslo), MEGA foundation (Stockholm) och Johan Berggren Gallery (Malmö).

———————————–

DJs Nicholas Ringskog Ferrada-Noli & Alicia Hansén