Torsdag 11 oktober - Lördag 10 november
00:00 - 00:00
Taverna Brillo Marknad

I Natura – Roberto N Peyre

Utställning med Roberto N Peyre – I Natura
(2018-10-11-2018-11-10)

Vernissage den 11 oktober kl 17.00 > 20.00
Dj Gustav Ejstes, vernissagedrinkar, m.m.

Konstnären Roberto N Peyre är baserad i Stockholm. Han har tidigare varit bosatt och arbetat i London där han även är utbildad i Fri konst, Kritisk teori och Aural-visuell kultur på Goldsmiths University of London.

På Brillo presenteras ett urval assemblage av objekt, bilder och video. Bland annat en installation av dräkter, spår och reliker från performanceverket Lövaman som blåste genom Brillo, med omnejd i September.

Peyres konst är en slags visionära friktioner mellan pågående eller färdiga skisser och inspelningar i bild, ljud, tal, musikaliteter och text, i installation och performance, inte sällan som improviserade iscensättningar. Det sker i hybridformer så som kombinerade videoinstallationer och föreläsningar, kurerade samtal, interaktiva dansgolv, experimentella workshops, eller som utagerande och paraderande gestalter i dräkt. Det sker på gator och torg, festivaler, klubbar, gallerier och konstinstitutioner.

Konsten som kan vara rättfram kommer samtidigt ur intrikata projekt, studier och efterforskningar kring vissa kulturella komplex av bio- och geopolitiska dramaturgier, med syfte att reta, kritiskt balansera och utveckla en mer visionär rörelsefrihet. Den kommer ur ett psykogeografiskt (Guy Debord) kartläggande av platser, funktioner och situationer där samhälleliga och personliga förställningar och begär kalibreras, sammanfaller, och besätter. Genom esoteriska och exoteriska resor och processer har metoder och tekniker utvecklats för att snitta upp aural-visuella subjektformationer och blotta gränsen för identitets- och verklighetsuppfattningar. Kvar blir det revolutionärt omedvetnas sinnliga mutationer. Vi rör oss genom spår av de civila- och sociala kontraktens anatomi, andliga och vetenskapliga koreografier, offer och extas, högt och lågt, nytta med nöje, här och nu..

Peyre var nyligen aktuell med sin grupperformance Lövaman som stökade runt i procession och lövade människor på olika platser runt om i Stockholm (bl.a Brillo/Riche och Stureplan)några dagar i September på beställning av Gatukontoret & Parkförvaltningen. Tidigare under sommaren skapade han och ett kreativt team en vida omtalad interaktiv performanceföreställning för nattklubben Kvarteret/Fristaden i Stockholm. Under Oktober sammanställs ett nytt performanceverk i samarbete med bland annat det folkloristiska institutet Arco Tavola Tonda i Palermo, Sicilien stöttat av Iaspis/Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, m.fl.

Ang. Lövaman

vaman är ett senkapitalistiskt auralt reningmaskineri. Ett auralt-visuellt komplex förkroppsligat genom löv, dräkt, hud, päls, rustning och mask. Ett konstgjort organ. En orgongenerator. En annan tjära och fjädrar. En procession, och minimalistisk karnevalesk cell som driver upp en alkemiska dramaturgi med det Gröna Lejonet som Al Khidr, Ptha och Indra. En slags Mardi Gras Indian, Rarah General, Robin Hood, och peppad Pan. En anti-oedipal manlighet konstant på gränsen muterande och migrant. ” (Lövaman 30/8/2016)

Genom ett slags hyper-folkloristiskt arbete med Lövaman väver Peyre samman en ”myth science” av maskerad- och karnevalskulturer, primitivism, mansgrupper, shamanism, ordensväsen, myndighetsfunktion, och sk. mot- eller subkultur, till futuristisk samtidskonst.  Lövaman piskar upp frågor kring hur dessa komplex manifesteras, iscensätts och opererar som kulturell kod och policy genom trender, traditioner och så kallad etnogenesis med dess politiska implikationer.

En avgörande brännpunkt i verket Lövaman (2018) gömmer sig i referensen till italienskans “fascio” (kärve/knippe/ris/liga) – en etymologisk/historisk rot för Fascism),
ambivalensen hos en auktoritet med oklart mandat, och gränser för civil olydnad, våld och begär.
……………………………………..

Lövaman är förlängningen på Peyres verk Ship of Fools – en videokomposition och installation av inspelningar gjorda under årliga pilgrimsresor till  ”pre-lent” karnevaler kring Atlanten mellan år 2000 och 2012, samt kontrasterande inspelningar från en dramatisk transatlantisk seglats.

Sambandscentralen, Stockholm 3/10/18

Mer info på www.robertonpeyre.com