Onsdag 13 februari - Söndag 3 mars
00:00 - 00:00
Bar Brillo

LISA RYTTERLUND – EVANGELISTEN PÅ BAR BRILLO

(13.02.19-03.03.19)

Lisa Rytterlund är baserad i Stockholm och arbetar främst med måleri och installationer.
Guld och stark symbolism är ständigt återkommande element som stammar ur hennes
erfarenhet inom klassiskt ikonmåleri. Under det senaste året har hon medverkat i
utställningar i Stockholm, Danmark och Tyskland. Här på Taverna Brillo ser vi hennes
första separatutställning – Evangelisten.
Genom parafraser på religiösa bilder och sägner skapar Lisa ett eget heligt narrativ där
varje motiv är baserat på konstnärens egna känslor och erfarenheter. I den nya världen får
betraktaren följa den grönklädde karaktären i olika episoder ur livet. Här väljer hon att
belysa och ifrågasätta det patriarkala systemet där det inte finns plats för ett självständigt
kvinnligt perspektiv.

VERKLISTA