Torsdag 12 oktober
18:00
Växthusbaren

Microutställning med Karl Patric Näsman

LUMINOUS VOID

Karl Patric Näsman visar i Växthusbaren nyproducerade verk i mindre skala ur hans pågående projekt ”Entering the Void”. Genom en lång undersökning av flera hundratals bilder av Mark Rothko målningar som var föremål i det sk. ”Rothko Case” mellan 1971-1979. Rättegången mellan Rothko’s arvingar och Marlborough Gallery över Rothko’s tilltänkta arv till omvärlden, adresserar dessa utvalda målningar till en visuell likväl en juridisk tomhet som rättegången gav upphov till.

I hans långa research-arbete har K.P. Näsman använt sig av fritt cirkulerande bilder från internet och böcker för att ta upp frågan om immateriella bildrättigheter och reproduktion som en form av konstproduktion. Hans nya arbete består utav fem isolerade, svävande former utifrån utvalda Rothko-målningar vilkas proveniens visar på hur de såldes olagligt av Marlborough Gallery efter Rothko’s självmord 1970.
Utskrivna på transparent papper och monterade med plexiglas i ljuslådor, kan Näsman’s verk ses som ”bevisföremål” i ett rättsligt fall eller som en parafras kring föreställningen om Rothko’s målningars ”lysande glöd”.

Att stå framför Näsman’s konstverk får en att reflektera kring värdet av konst och vem som äger rätten till den baserade på olika värden. Vad händer när något som betraktas som hög konst och som säljs på de stora auktionshuset för astronomiska värden, överförs till något byggt i låga material med en indikation till en reklamskylt?
Eller när fritt cirkulerande bilder med låg kvalité omvandlas till en högkvalitativ fil som sedan presenteras som ett ”autentiskt konstverk”?
Dessa ljuslådor kan ses som en problematisering kring fri rörlighet av bilder i motsats till den “rena upplevelsen” av konst. De flesta upplever numera konst via digitala bildskärmar, få är förunnat att uppleva verklig konst och för den delen äga den.
Med utställningen Luminious Void vill K.P. Näsman utforska och diskutera den främmande världen kring upphovsrätt och konst-lagstiftningen, den privata konstmarknaden ställd mot det offentliga, värdekonflikten mellan reproduktion/originalitet och såväl om vem som äger rätten till konsten.

🔊 Kvällens musik spelas av,

Marlena Lampinen 18:00 – 20:30
https://m.soundcloud.com/marlampi

Ludwig Severin 20:30 – 22:00
https://soundcloud.com/lewdas

https://www.facebook.com/events/420058281725752/